Uitgebreide functies / Webtools voor klanten

Klanten verwachten van hun leveranciers tools om zelf hun gegevens te kunnen bekijken en aan te passen, online en 24 uur per dag. In veel sectoren is dit een evidentie geworden en ook loonverwerking ontsnapt er niet aan.

Daarom is dit ook binnen HRMS voorzien. Zo bestaan er extranetten voor de klanten om hun data te consulteren en ook (beperkt) aan te passen. Per sector zijn er specifieke sites gemaakt.


HRMS heeft dit allemaal geïntegreerd in de software zodat de klant maar 1 login nodig heeft. De interface is aangepast aan een gebruiker die niet vaak met software werkt. Voor sterkere gebruikers zijn er andere profielen.

Met de webtools van HRMS zullen de klanten steeds online hun gegevens kunnen bekijken, controleren en aanpassen.

Ook voor de boekhouders van uw klanten is een specifieke webtool ontwikkeld, HRMSAccount.