HRMS

HRMS (“Hermes”) werd opgestart in 2009 met als doelgroep erkende sociale secretariaten (ESS), dienstverleners en bedrijven.


Het pakket bevat meer dan alleen loonberekening. Door sterk uitgewerkte automatisering worden dagelijkse routinetaken vermeden en kan u zich concentreren op de belangrijke zaken.
De software biedt ook oplossingen voor het beheer van overheidsgelden, online toegang van klanten, het bewaren van extra informatie zoals e-mails, faxen, gescande documenten, ....